Föreläsningar

Vi erbjuder olika typer av föreläsningar och workshops om sexuellt våld. I våra paketerbjudanden berörs områdena i listan nedan och perspektiv och teman anpassas alltid delvis efter målgruppen. Vi kan även skräddarsy föreläsningen i enlighet med dina önskemål, varpå du väljer vilka områden som är mest intressanta för dig och din grupp. 

●  Begreppsförklaring

●  Vad är ett sexualbrott?

●  Stereotyper och fördomar

●  Attityder och normer

●  Statistik och historik

●  Lagstiftning, rättigheter och skyldigheter

●  Sexuellt våld på global nivå

●  Bemötande av personer som utsatts för sexuellt våld

●  Reaktioner och konsekvenser av sexuellt våld

●  Psykisk ohälsa

●  Hur blir vi visselblåsare mot sexuellt våld?

●  Hur kan vi förändra och skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld?


Teknik och utrustning:

Föreläsningsrummet ska vara utrustat med projektor för uppspelning av ljud och bild från dator.

 

Skräddarsydda föreläsningar

Skräddarsydda föreläsningar passar bra för verksamheter och företag med specifika behov och intressen.

 

Exempelvis:

●  Skolor som har teman/projekt eller gymnasieprogram med särskild inriktning.

●  Företag som kompetensutvecklar sin personal i förebyggande arbete och bemötande på exempelvis nattklubbar och restauranger.

●  Företag som erbjuder kunskapslyft för föräldragrupper i personalen.

●  Verksamheter inom specifik sektor, till exempel ungdomsverksamhet (kultur- idrott- fritidsverksamhet, konfirmationsgrupper och lägerverksamhet), polis, kriminalvård, socialtjänst och hälso- och sjukvård som kompetensutvecklar sin personal inom det egna fältet eller som erbjuder unga i sina verksamheter utbildning. 

Boka oss

Namn
Namn

Boka föreläsning och diskussion om sexuellt våld.

Skolungdom och personal

Upp till 40 deltagare

→Föreläsning för elever (90 min)
→Diskussionsgrupper efter föreläsning (30 min)
→Föreläsning för personal i bemötande och förebyggande arbete (90 min)
→Diskussionsgrupper efter föreläsning (30 min)

Pris 16 500 kr

Ett paket bestående av en föreläsning riktad mot elever i högstadiet eller gymnasiet (från åk. 8 högstadiet) samt en föreläsning riktad mot lärare/pedagoger/elevhälsa/skolledning/övrig skolpersonal. Det ingår en diskussionsgrupp efter båda föreläsningarna. Föreläsningen riktad mot lärare förläggs företrädesvis före den för elever för att skolan ska ha så bra förutsättningar som möjligt att ta hand om eventuella samtal som följer med in i klassrummen efter elevernas föreläsning.

* Rekommenderat maximalt antal per grupp är 40 personer. Detta för att alla ska ha utrymme till samtal i diskussionsgruppen. Kontakta oss om ni har önskemål om större diskussionsgrupper.


Boka föreläsning om sexuellt våld.

Skolungdom

→Föreläsning för elever (90 min)

Pris 8 500 kr

Ett paket bestående av en föreläsning riktad mot elever i högstadiet eller gymnasiet (från åk. 8 högstadiet).


Boka föreläsning för elever och personal i skola.

Skolungdom och personal

→Föreläsning för elever (90 min)
→Föreläsning för personal i bemötande och förebyggande arbete (90 min)

Pris 14 500 kr

Ett paket bestående av en föreläsning riktat mot elever i högstadiet eller gymnasiet (från åk. 8 högstadiet) samt en föreläsning riktad mot lärare/pedagoger/elevhälsa/skolledning/övrig skolpersonal. Föreläsningen riktad mot lärare förläggs företrädesvis före den för elever för att skolan ska ha så bra förutsättningar som möjligt att ta hand om eventuella samtal som följer med in i klassrummen efter elevernas föreläsning.


Boka föreläsning om sexuellt våld.

Skolungdom

Upp till 40 deltagare

→Föreläsning för elever (90 min)
→Diskussionsgrupper efter föreläsning (30 min)

Pris 12 500 kr

Ett paket bestående av en föreläsning riktat mot elever i högstadiet eller gymnasiet (från åk. 8 högstadiet). Efter föreläsningen sker en workshop/case-övning/diskussionsgrupp.

* Rekommenderat maximalt antal per grupp är 40 personer. Detta för att alla ska ha utrymme till samtal i diskussionsgruppen. Kontakta oss om ni har önskemål om större diskussionsgrupper.


 
Boka föreläsning och diskussion om sexuellt våld.

Personal

→Föreläsning för personal i bemötande och förebyggande arbete (90 min)
→Diskussionsgrupper efter föreläsning (30 min)

Pris 12 500 kr

Ett paket bestående av en föreläsning riktat mot lärare/pedagoger/elevhälsa/skolledning/övrig skolpersonal.


 
 

Så här säger andra


 
Vi på Grillska gymnasiet i Västerås har varit väldigt nöjda med Föreningen Tillsammans föreläsningar som vi kunnat erbjuda våra elever.
— Sophie Rigo, kurator Grillska Gymnasiet Västerås
Vi har erbjudit våra elever Föreningen Tillsammans föreläsningar vid flertalet tillfällen, bland annat under ett projekt med våra gymnasieelever som valt Juridikprogrammet. Temat för projektet var sexbrott. Vi hoppas kunna fortsätta samarbetet med Föreningen Tillsammans.
— Amir Srebrenikovic, lärare Jensen gymnasium Norra