Om oss

Vi i Tillsammans erbjuder en plattform av och för människor som utsatts för sexuellt våld. Det är en plats för förståelse och gemenskap, kunskap och information.

 

Syftet med föreningen är att du tillsammans med andra i liknande situation ska få det stöd och den styrka du har behov av. Samtidigt är vi en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som finns och som bidrar till att normalisera det sexuella våldet.

Föreningen Tillsammans, för ett samhälle fritt från sexuellt våld och sexuella övergrepp.

Vi tror att det är lättare att nå ut med budskap om sexuellt våld om de förmedlas av människor med egna erfarenheter av utsatthet. Det är en av anledningarna till att alla som arbetar med Tillsammans stöd- och föreläsningsverksamhet har egna erfarenheter av sexuellt våld. Vi tror och hoppas att vi kan bidra till förändring. Att det vi pratar om skapar ringar på vattnet och på sikt förändrar vårt samhälle.


Vi är en separatistiskt organiserad verksamhet och vår stödverksamhet vänder sig till dig som definierar sig som tjej eller kvinna.

 
Stöd Föreningen Tillsammans.

Vill du veta mer om vår stödverksamhet

Föreläsningar om sexuellt våld.

Vill du veta mer om våra föreläsningar?