Människorna bakom

Föreningen består av tre anställda medarbetare och en styrelse om totalt sex personer. Läs mer om oss nedan.

Vi tror att vi som utsatts för sexuellt våld besitter en otrolig styrka och vi vill tillsammans använda den för att förändra samhället. Vi försöker ständigt lyfta frågor kring sexuellt våld för att skapa ett samhälle där sexuellt våld inte längre existerar. Därför driver vi kampanjer, arbetar aktivt med lobbying gentemot makthavare, skriver debattartiklar och medverkar i externa tillställningar.

 
 

Vi som jobbar här

 
julia_webb.jpg

Julia

julia@foreningentillsammans.se

Julia är en av föreningens grundare och verksamhetsledare. Sedan start har Julia med brinnande engagemang fått organisationen att växa och utöka sin verksamhet. Julia har mottagit flera priser för sitt engagemang med föreningens utveckling och har genomgående kvalitetssäkrat föreningens kunskapskapital med god kompetens och erfarenhet. Julia har med stor tillförsikt liksom respekt för den individuella integriteten möjliggjort att föreningen kunnat förvalta utsattas röster, behov och intressen så att de gemensamma berättelserna har kunnat synliggöras och lyftas fram. Julia är en stadig och trygg verksamhetsledare med stor tillförsikt om att realisera föreningens visioner, en framtid fri från sexuellt våld.

mona_webb.jpg

Mona

mona@foreningentillsammans.se

Mona är föreningens samordnare för kunskapsspridning och opinionsbildning. Genom föreläsningar, workshops och seminarier möter Mona unga inom skola och ungdomsverksamhet liksom lärare och pedagoger, föräldragrupper och yrkesverksamma inom socialtjänst, vård och behandlingsinstanser, polis och rättsväsende och andra som arbetar med unga i allmänhet eller med unga i särskild utsatthet. Mona utbildar små som stora grupper i frågor som rör sexuellt våld, lagstiftning och rättigheter, bemötande och reaktioner, psykisk ohälsa, historik och statistik och mycket annat. Mona är även en engagerad debattör och opinionsbildare som driver föreningens sakfrågor genom breda och kreativa samarbeten, dialoger med beslutsfattare och myndigheter och genom att vara en aktiv röst i samhällsdebatten.

emma_webb.jpg

emma

emma@foreningentillsammans.se

Emma är föreningens stödsmordnare och leder föreningen stödverksamhet med en deltagande och inkännande stadig hand. Emma har ett brinnande intresse för det mellanmänskliga mötet, samtalet och den kontakt som knyts mellan individer som delar sina berättelser med varandra. Genom att samordna föreningens stödgrupper och mentorskapsprogram och genom att utbilda och kompetensutveckla föreningens mentorer är Emma en central kunskapsbas och ett avgörande stöd för föreningens volontärer liksom stödsökande. Med stor empati, intuitivt träffsäkerhet samt gedigen kunskap om samtalsmetodologiska ramverk och perspektiv välkomnar hon alla stödsökande och volontärer till föreningens verksamhet och följer varje individs resa genom föreningens insatser från början till slut.

 

Styrelsen

 
till styrelsebild.png

Julia Grabe
Ordförande

 

Vad vi gör

Föreningen Tillsammans styrelse består av totalt 6 personer. Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningen i sin helhet och tar ett särskilt ansvar för att föreningen drivs utifrån värdegrunden, stadgarna och enligt god föreningssed.


Kontakta oss om du har några frågor

hej@foreningentillsammans.se


 

Engagera dig i föreningen

Therese Vall
Vice ordförande

 
 

Anna Irina Jonsson
Personalansvarig

Vill du komma i kontakt med oss? Maila

styrelsen@foreningentillsammans.se