Vår historia

Tanken till föreningen Tillsammans väcktes under hösten 2013 då Emma Blomdahl och Julia Östfeldt träffades på Akutmottagningen för Våldtagna Kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm, där de båda skulle delta i gruppterapi.   

 
 
Föreningen Tillsammans mot sexuellt våld.
 
Stöd för de som utsatts för sexuellt våld.
 
 


Emma och Julia fann varandra i en gemensam frustration över mytbildningen kring sexuellt våld. De var överens om att det fanns tydliga fördomar kring vad sexuellt våld innefattar och vad som är en ”riktig våldtäktsman”. De var också överens om att fördomarna var direkt skadliga och att någonting borde göras.

Frustrationen ledde till aktion i form av fotoutställningen True faces of sexual violence. I foto, text och videoinstallationer fick olika människor som utsatts för olika typer av sexuellt våld komma till tals med sina historier. Syftet var att bryta okunskapen kring sexuellt våld i samhället och att krossa bilden av ”vem som blir våldtagen”.  

Vid sidan av arbetet med True faces blev det tydligt för Emma och Julia att fördomar kring sexuellt våld inte bara förekommer i samhället i stort utan även i rättsväsendet, där konsekvenserna blir att offer misstänkliggörs och att människor som utsatts för sexuellt våld väljer att inte anmäla sina förövare.  

2014 grundade Emma och Julia föreningen Tillsammans för att fortsatt kunna arbeta med den nödvändiga kunskapsspridningen om sexuellt våld och för att fortsätta kampen om att krossa de stereotypa föreställningarna om offer och förövare. Föreningen har i dag en styrelse om sju personer, tre anställda medarbetare och bedriver tillsammans med en trupp volontärer stödverksamhet som bland annat innefattar mentorskap och stödgrupper. Tillsammans är också en stark förändringskraft i samhället och håller workshops och föreläsningar för såväl näringsliv som offentlig verksamhet och skolor.