Frågor & svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får. Svaren har tagits fram i samarbete med Elina Linder, advokat på Advokatbyrån Elina Linder.

 

 

Fråga: Hur vet jag att jag blivit våldtagen?

Svar:

Du behöver inte veta om du har blivit våldtagen eller inte, rent juridiskt. Det är en fråga som polis, åklagare och slutligen en domstol ska ta ställning till. Det enda du behöver veta är hur det känns för dig. Var du med på vad som hände? Kändes det bra för dig? Mår du bra när du tänker tillbaka på det? Om svaret på frågorna är nej kan du ha blivit våldtagen och det går att anmäla.

Fråga: Hur anmäler jag?

Svar:

Vid en nödsituation ska du ringa 112. I annat fall anmäler du genom att ringa 114 14 eller genom att gå in på en polisstation. Redan då är det bra att tänka på att begära ett målsägandebiträde. Det är ditt juridiska ombud under hela processen. Du har rätt att önska en särskild jurist eller advokat och det kostar ingenting. Säg då bara namnet till polisen vid anmälan på den jurist eller advokat som du önskar ha som ditt målsägandebiträde.


Fråga: Hur går rättsprocessen till?

Svar:

Det börjar med en anmälan. Därefter hålls ett eller flera polisförhör där du får berätta vad som hänt. Det är viktigt att du har ditt målsägandebiträde med dig under förhören hos polisen. När din del är klar kommer polisen att förhöra personen som misstänks för brottet samt eventuella vittnen. När utredningen är klar skickas den till en åklagare som avgör om det finns tillräckliga bevis i ärendet för att väcka åtal och därmed pröva frågan i domstol. Säger åklagaren att det saknas bevis kan du och ditt målsägandebiträde begära ut utredningen för att se om åklagaren har gjort allt åklagaren kan för att få en så bra utredning som möjligt. Om ni tycker att det saknas utredningsåtgärder kan ni begära överprövning av beslutet. Om åklagaren tycker att det finns förutsättningar för att pröva ärendet i domstol kommer tingsrätten att bestämma tid för förhandling. Under förhandlingen kommer framförallt åklagaren, ditt målsägandebiträde och försvarsadvokaten att prata. Alla tre kommer att hålla förhör med dig, den tilltalade och eventuella vittnen. Ditt målsägandebiträde är med dig hela tiden. När förhandlingen avslutas tar det upp till två veckor innan domen meddelas. Den går att överklaga till hovrätten.

Frågor och svar om sexuellt våld.

Fråga: Hur många våldtäkter anmäls varje år och hur många fälls?

Svar:

År 2010 anmäldes 4 134 våldtäkter. Av dessa blev 313 stycken prövade i domstol. Drygt 200 av dem dömdes för brottet.

2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt.

År 2017 lagfördes 1 160 personer för sexualbrott, av dessa avsåg 190 beslut om våldtäkt.

Fråga: Kan jag få hjälp med att göra en anmälan i efterhand, och kan man få hjälp under hela rättsprocessen?

Svar:

Du kan anmäla ett brott så länge det inte preskriberats. En våldtäkt preskriberas 10 år efter det att den begicks, om det inte var så att du var under 18 år när det hände. Då preskriberas den när du fyller 28 år. På Advokatbyrån Elina Linder, som vi samarbetar med, är policyn att  kostnadsfritt ge rådgivning till den som vill göra en polisanmälan men inte vet hur man ska göra eller vad man ska säga. När polisanmälan görs kan man önska ett målsägandebiträde och därefter hjälper Advokatbyrån Elina Linder till tills processen avslutas.

– TSM


Fråga: Varför ska man anmäla när så få leder till en fällande dom?

Svar:

Ur ett större perspektiv är det viktigt att våldtäkter anmäls för att samhället ska få vetskap om hur omfattande problem det sexuella våldet är, men det behöver du inte ta ansvar för. Du ska anmäla för din egen skull; för att du vill stå upp för dig själv och för att du vill markera att det här faktiskt inte är okej.

Fråga: Jag är rädd för den som har våldtagit mig, vad ska jag göra?

Svar:

När du anmäler personen som har våldtagit dig kan du ansöka om kontaktförbud. Det innebär att du och den aktuella personen inte får kontakta varandra överhuvudtaget. Inte via Facebook, sms, brev eller personligen. Inte ens genom kompisar. Gör hen det i alla fall överträder hen kontaktförbudet och kan få böter eller fängelse.


En ideell förening mot sexuell våld.

Fråga: Är det bara tjejer som blir våldtagna?

Svar:

Nej, alla individer oavsett könsidentitet kan bli våldtagna.

Fråga: Är det en våldtäkt om den som våldtog mig är av samma kön som jag?

Svar:

Ja, varken din upplevelse eller den juridiska bedömningen påverkas av könet på den som våldtar eller den som blir våldtagen.

Vad är sexuellt våld?

Fråga: Vad finns det för andra sexuella övergrepp?

Svar:

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, samlag med avkomling, samlag med syskon, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, sexuellt övergrepp, köp av sexuella tjänster, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsätts för en sexuell handling mot din vilja som du inte samtyckt till. Barn som är under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag alls av någon.

Några exempel:

Sexuellt ofredande är till exempel när någon mot din vilja, där du inte samtyckt, tar på ditt könsorgan eller bröst i ett sexuellt syfte. Det kan även vara någon som säger något sexuellt som känns kränkande.

Vad är sexuella övergrepp?