BLI PARTNER!

 

Är du verksam på ett ansvarsfullt företag som verkar för en socialt hållbar framtid?

Då bör du gå med Föreningen Tillsammans i kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld genom att engagera din verksamhet som i Föreningen Tillsammans sponsskapsprogram!

Vill din verksamhet även öka kunskap och kompetens om sexuellt våld och våldsprevention hos medarbetare och ledning så erbjuder vi föreläsningar som tar ett brett grepp om ämnet.

Vi utbildar din verksamhet om sexualbrott, statistik, historik och lagstiftning och går igenom vanliga reaktioner och konsekvenser som kommer av sexualbrottsutsatthet, hur en står för ett tryggt och kompetent bemötande och hur vi tillsammans kan verka våldspreventivt.

Vill ni veta mer om varför just ert företag vill starta ett samarbete med Föreningen Tillsammans och vad vi kan erbjuda er verksamhet så är ni välkommen att kontakta oss via formuläret intill så skickar vi er ett sponsorskapsförslag som uppskattar de olika sponsorpaketens värde för dig. 

Ni får även aktuella siffror på hur många som föreningen kan ge stöd genom ditt bidrag och hur många som kommer att kunna komma i kontakt med ditt varumärke genom våra kanaler. Vi bilägger även en specifikation av vårt utbildningspaket.

Vi ser fram emot att höra från er!

/ TSM Crew

Namn *
Namn
 
 

Vi erbjuder sponsorpaket på tre olika nivåer

Innehållet är däremot inte statiskt och olika former av insatser kan kombineras i syfte att nå olika sponsorskapsnivåer.

paket 1.png

sponsor

Grundutbud (God exponering i föreningens digitala kanaler och på föreningens hemsida samt trycksaker i anslutning till både interna som externa evenemang samt god exponering gentemot föreningens samarbetspartners och medlemmar.)

Webb_jul.png

Tillsammans undersöker vi behov och möjligheter och skapar ett upplägg som tillgodoser allas intressen.

paket 2.png
 

partner

Grundutbud + samarbete såsom inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling för medarbetare.

 
Syftet med samarbetet är givetvis att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagen, vår verksamhet och den vision vi alla delar om ett tryggt samhälle fritt från sexuellt våld.
— Julia Östfeldt - Verksamhetsledare, Föreningen Tillsammans

Välkommen till TSM2business familjen!

Tillsammans gör vi skillnad!

paket 3 igen.png

Certified partner

Certifierad Partner Grundutbud + utökat samarbete såsom kompetensutveckling för både medarbetare och ledning, föreläsningar och workshops, utvärderingar och kartläggningar.