Uppdrag trauma - från vittnesmål till behandling | Seminarium Almedalen 2019

TILL HEMSIDa.png

Vi uppmärksammar sexualbrottsutsattas livssituation med ett seminarium och efterföljande panelsamtal i Almedalen 2019 där fokus ligger på behovet av traumabehandling och rätten till liv och hälsa.

Varmt välkommen till Föreningen Tillsammans och Stockholms tjejjours seminarium med efterföljande panelsamtal i Almedalen 2019. Om sexualbrottsutsattas behov av traumabehandling och politikernas bristande engagemang till reell förändring för målgruppen.

Metoo-uppropen kastade ljus på mäns sexuella våld mot kvinnor, tjejer och transpersoner i det svenska samhället. Hur ska vi gå vidare? Idag garanteras inte sexuallbrottsutsattas rätt till långsiktiga stödinsatser och traumabehandling. Politikernas brist på engagemang och konkreta förslag på lösningar är oroväckande.

Om vi som samhälle uppmuntrar till mod och öppna vittnesmål om övergrepp och utsatthet, måste vi lyssna genom att sätta in åtgärder i enlighet med det målgruppen berättar att de behöver. Hur ska vi få politikerna att agera? Hur ska vårdens utformning se ut för att möta målgruppens behov?

Välkommen att ta del av Föreningen Tillsammans och Stockholms Tjejjours seminarium som består av en presentation av arrangörernas pågående lägesrapport samt ett panelsamtal med verksamhetsledare och yrkesverksamma samt initiativtagare från metoo-uppropen #intedinhora och #omniberättarlyssnarvi.
Syftet med seminariet och panelsamtalet är att adressera diskrepansen mellan målgruppens behov och vårdens utformning samt bristen på den politiska viljan att skapa faktisk förändring för sexualbrottsutsatta i behov av traumabehandling.

Inledande föreläsning med Malin Meissner, Stockholms tjejjour och Mona Camara Sylvan, Föreningen tillsammans.

Efterföljande panelsamtal med följande deltagare:
Amanda Bergström, representant, #intedinhora
Erica Mattelin, Psykolog, Barnafrid & representant #omniberättarsålyssnarvi
Åsa Witkowski, Enhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Malpuri Groth, TF Verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby
Moderator: Linn Fröjdendahl, Stockholms tjejjour

Varmt välkommen!