Se seminariet online! - "Uppdrag Trauma - Från vittnesmål till behandling"

Uppdrag Trauma - Från vittnesmål till behandling

Se seminariet online och hör panelsamtalet med nyckelpersoner på jämställdhetsområdet, forskare och yrkesverksamma och ta del av den inledande föreläsningen med en lägeskoll som bygger på vittnesmål från sexualbrottsutsatta och stödverksamheter.

Vårt och Stockholm Tjejjours seminarium ”Uppdrag Trauma - Från Vittnesmål till behandling” som hölls under Almedalsveckan 2019 samlade en panel med representanter från NCK, Barnafrid #omniberättarlyssnarvi, #intedinhora och Sveriges Kvinnolobby. En panel som lämnade oss med ökad kunskap om hur vi tillsammans kan få en god och likvärdig vård där sexualbrottsutsattas rätt till liv och hälsa säkras.

Inledningsvis redogjorde vi även för ett antal aktuella enkätundersökningar där stödverksamheter och sexualbrottsutsatta själva vittnar om tillgången till traumabehandling, bemötande och kunskap inom vården.

Tack till alla paneldeltagare och publik! /TSM Crew