Se seminariet online! - "Vem har rätt till traumavård efter våldtäkt?"

Stockholms tjejjours, Föreningen Tillsammans och Wonsas gemensamma seminarium "Vem har rätt till traumavård efter våldtäkt?"

Det sker närmre 250 sexuella övergrepp på barn och vuxna varje dag i Sverige, men bristen på vård och behandling efter sexuella övergrepp är mycket stor. En hög majoritet av de som utsätts för sexuellt våld är tjejer och kvinnor, vilket bland annat bekräftades av Metoo-vågen.

Men gruppen tjejer och kvinnor missgynnas av samhället när de står utan den behandling de behöver och har rätt till. Det krävs ett enormt mod att våga söka stöd och hjälp men allt för ofta möts målgruppen av ett kränkande bemötande och låg kompetens om sexuellt trauma i kontakt med psykiatri och vård.

Vi bjöd in till seminarium om läget idag med ett efterföljande panelsamtal med röster från målgruppen samt forskare och yrkesverksamma inom området. Tillsammans diskuterade vi gemensamma lösningar för målgruppen.

Medverkande:
Gita Rajan, Medicinskt ansvarig och verksamhetschef klinik & forskning, Wonsa
Gabriella, Representant, #intedinhora
Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid
Berit Jernberg, avdelningschef, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Jämställdhetsmyndigheten
Jenny Westerstrand, ordförande, Roks
Julia Östfeldt, Verksamhetschef, Föreningen Tillsammans
Malin Jenstav, Stödverksamhetsansvarig, Stockholms Tjejjour
Linn Fröjdendahl, Volontärsamordnare,Stockholms tjejjour & Administratör, Föreningen Tillsammans